Make your own free website on Tripod.com

    

 


Informatiebulletin bezorgde bewoners

 

voor en door bezorgde bewoners uit de Friezenbuurt 7 januari 2000, nr. 3

 


Voorwoord

Wij wensen u allereerst een gezond, groen, dorps tweeduizend en verder. En veel succes met het schrijven met uw inspraakreactie.


Inspraak

Op de achterkant is een inspraakreactie zoals de gemeente verstrekt afgedrukt. Van groot belang is dat u uw mening over het plan bij de gemeente kenbaar maakt. De inspraakreactie termijn eindigt op 27 januari. Heeft u nog hulp nodig bij het invullen, dan kunt contact opnemen met Scarlett Tienhoven Burg. Egginkstraat 24.
Bij het kopje Inspraakpunten, vind u enkele aandachtspunten t.b.v. uw inspraakreactie. Natuurlijk bent u vrij om uw eigen punten te verwoorden.


Mening politiek

Maandag10 januari is er een commissie vergadering ruimtelijke ordening. Hierin gaan de politieke partijen voor het eerst hun mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. Bent u nieuwsgierig wat uw partij voor u doet. Om indruk te maken op de politiek is uw aanwezigheid van groot belang.


Hulp

De bezorgde bewoners van de Friezenbuurt kunnen u hulp goed gebruiken. Wij zijn dringend op zoek naar witte lakens, om onze mening naar buiten te dragen.
Natuurlijk kunnen wij verder elke hulp gebruiken bij bijvoorbeeld het verspreiden van dit soort bulletins of het schilderen van spandoeken.
Als laatste willen wij u vragen om ons met een kleine bijdrage te helpen de kosten te dekken. Op dit moment worden alle kosten voor kopieren en verf door een kleine groep mensen gedragen. Bijdrages, lakens, verf, hulp, goede ideeŽn kunnen aangeboden worden bij fam. Schoonderbeek,
Burg. Egginkstraat 43.


Inspraakpunten

Het aantal woningen in de Friezenbuurt neemt met 70% toe. Dit betekent voor onze buurt bijna een verdubbeling van het verkeer. De overlast voor de buurt en speciaal de Straatweg en de eerste huizen van iedere straat, zal enorm toenemen.

In het plan zal al het doorgaande verkeer over de opritten van de brug geleid worden. Dit betekent een toename van de geluidsoverlast van onze wijk. Ook met geluidswerende schermen.

Alle openbare ruimte bij de Friezenbuurt zal verdwijnen. Alleen een klein trapveldje blijft over. De skatebaan staat onder de brug gepland. Honden dienen dan voortaan in de wijk te worden uitgelaten.

Langs het kanaal is hoogbouw gepland. Deze zullen in de buurt zo in de tuinen kijken. Deze mini-Bijlmer past niet bij de bebouwing van een dorp.

Er is geen ontsluiting voorzien voor fietsers en voetgangers. De veilige weg langs het kanaal naar het dorp verdwijnt.

Bestaande parkeerproblemen in de wijk worden niet aangepakt, maar alleen verergert door de komst van de nieuwbouw.

Waarom moeten er zoveel huizen komen? De(ze) geplande huizen zijn er niet om een bestaand tekort aan woonruimte in Maarssen op te lossen.


Website

Ook op het Internet kunt u ons vinden. Per zondag 21 november 1999 is er een website geopend. Met informatie, ideeŽn en acties rond de Maarsser brug locatie e.a. Een gezamenlijke actie van de bezorgde bewoners van Maarssen.

http://listen.to/bewonersmaarssen


 Naar boven