Make your own free website on Tripod.com

    

 

November 1999

Omdat we de nieuwbouw waarschijnlijk niet kunnen tegenhouden

Omdat we de nieuwbouw waarschijnlijk niet kunnen tegenhouden bij de locatie Maarsserbrug, is het verstandig er zoveel mogelijk "uit te halen" voor onze buurt, de Friezenbuurt.

Bezwaren

  • De problematiek van de Egginkstraat zit hem in de hoeveelheid geparkeerde auto’s, het onvriendelijke karakter én de onveilige situatie voor kinderen hierdoor.
  • De beschikbare speeltuinen in de Friezenbuurt zijn gesitueerd langs het kanaal. Voor veel ouders een reden om hun kinderen daar niet alleen te laten spelen.
  • De geplande nieuwbouw heeft verder geen enkele band/ verbintenis met de oorspronkelijk wijk.

Oplossingen

  • Halveer de hoeveelheid parkeermogelijkheden in de straat. Bij de poorten tussen de blokken wordt het meest gespeeld door kinderen, versmal daar de straat en dwing de auto’s daarmee zachter te rijden. Zorg ervoor dat het zicht vanaf de weg óp de stoep optimaal is.
  • Trek de kanaalstraat door, langs de huizen, en zorg voor parkeerruimte achter de evennummers van de Egginkstraat (weilandkant). Bewoners van deze even nummers kunnen hun auto’s dáár parkeren. Met een stoep en sloot tussen de parkeerruimte en de tuinen kan de achterdoorgang die nu bestaat verdwijnen.
  • Maak in midden van deze parkeerstrook een grote speeltuin voor de gehele wijk, ook de nieuwbouw. Door deze opzet ontstaat er een ontmoetingsplek voor de bewoners van de oude en nieuwe wijk. De speeltuin aan het eind van de Egginkstraat kan dan ook verdwijnen wat weer parkeerplaatsen oplevert voor de andere straten.

Voor de huidige bewoners levert dit een vriendelijkere straat op met een speeltuin die op een veilige plek staat. Ditzelfde geldt voor de nieuwe bewoners.
Als dit plan gerealiseerd wordt als 30km zone krijgt de gemeente subsidie over de gemaakte kosten.

Theo, Burgemeester Egginkstraat