Make your own free website on Tripod.com

    

 

Belangrijke data

Maarsser Bruglocaties

 • Maandag 29 november 1999 is er om 20:00 uur gemeenteraad in het gemeentekantoor.
 • Maandag 13 december 1999 is er om 19:30 uur raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening over het voorontwerp-bestemmingsplan rond de Maarsser bruglocatie in het gemeentekantoor.
 • Vrijdag 17 december 1999, als de raadscommissie akkoord is wordt het voorontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze zes weken kunt u schriftelijke inspraakreacties indienen.
 • Dinsdag 21 december 1999 informatiebijeenkomst in het gemeentekantoor, u kunt 'inlopen' tussen 16:00 en 20:00.
 • Donderdag 23 december 1999, inloopspreekuur in het gemeentekantoor van 16:00 tot 19:00 uur. S.v.p. aanmelden bij het informatiepunt telefoon 594454.
 • Donderdag 6 januari 2000, inloopspreekuur in het gemeentekantoor van 16:00 tot 19:00 uur. S.v.p. aanmelden bij het informatiepunt telefoon 594454.
 • Maandag 10 januari is er om 19:30 uur raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening. De politieke partijen zullen hun mening geven over het voorontwerp bestemmingsplan.
 • Donderdag 20 januari 2000, inloopspreekuur in het gemeentekantoor van 16:00 tot 19:00 uur. S.v.p. aanmelden bij het informatiepunt telefoon 594454.
 • Donderdag 27 januari 2000, einde ter inzage legging voorontwerp-bestemmingsplan en tevens einde van de inspraaktermijn.

Locaties Vincent van Goghstraat, Tesselschadestraat en Schaepmanstraat

 • Donderdag 9 december 1999 is er een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. Vanaf 19:30 uur in het gemeentekantoor.
 • Maandag 13 december 1999 is er om 19:30 uur raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening over de verkoop van drie percelen grond voor de bouw van appartementen in het gemeentekantoor.
 • Maandag 20 december 1999  is er gemeenteraad, met o.a. beslissing grondverkoop, met meeneming van het tegenbod Van Oostrum en Van Laar bv en Van den Engel bv.

Mist u belangrijke data, dan ontvangen wij graag uw reactie via bewonersmaarssen@hotmail.com