Make your own free website on Tripod.com

    

 

01-02-2000

Tientallen bezwaren tegen bouwplannen Maarsser brug

Van een onzer verslaggevers

Maarssen - De gemeente Maarssen heeft ongeveer vijftig bezwaren gekregen tegen het voorontwerp-bestemmingsplan Maarsser Brug-locaties. De bezwaren spitsen zich toe op de hoogte van geplande woningen en de bouw van een brandweerkazerne in het talud aan de Straatweg.

De bouwplannen van de gemeente liggen gevoelig in Maarssen. Belangen- en bewonersverenigingen liepen eind vorig jaar te hoop bij de presentatie van het plan voor het neerzetten van zo'n vijfhonderd woningen aan weerzijden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks bezwaren tegen 'Aard en Schaal' van de geplande bebouwing, ging de plaatselijke politek accoord met de plannen. De Tweede-kamerfractie van GroenLinks stelde minister Pronk (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) vragen over de financiŽle risico's en de wettigheid van de plannen. Pronk heeft nog niet geantwoord.
Vorige maand ging de politiek in meerderheid accoord met de bouw van een brandweerkazerne in het talud van de Straatweg. het wachten is op de uitslag van een onderzoek van Hevo Bouwmanagement naar de mogelijkheden. De gemeentte verwachtte eind januari een eerste ontwerp, maar dat heeft vertraging opgelopen. Drie ontwerpen zijn inmiddels gesneuveld, aldus een woordvoorder van Hevo. Problemen zijn er door de hoogte verschillen en doordat het stuk grond waar de kazerne moet komen smal is. "De ontwerpen waren alledrie onhaalbaar. Logistiek moet het met een brandweerkazerne allemaal kloppen, anders kun je wel meteen ophouden," aldus de woordvoerder.
Momenteel is Hevo druk bezig met een vierde ontwerp, dat over twee weken gepresenteerd moet worden in de vergadering van de gemeenteraadscommissie algemeene bestuurlijke zaken. "We gaan er nog steeds vanuit dat dat lukt."