Make your own free website on Tripod.com

    

 

11-04-2000

Maarssenaar loopt boos raadzaal uit

Van onze correspondent

Maarssen

,,Dit is toch niet te filmen" reageerde Maarssenaar J.M. Bouma gisteren heftig tijdens de raadsvergadering.

Zijn boosheid tegenover de raadsleden, die volgens hem niet integer zijn en te veel de politieke lijn van de VVD volgen, deed hem nog voordat alle politieke fracties uitgesproken waren, besluiten voortijdig de raadzaal te verlaten. Inspreker Bouma sprak over ondemocratisch bestuur en een ‘Maarssense projectontwikkelingsmachinerie’. Maar ook het idee dat alle partijen zonder veel moeite achter de politiek van de VVD-fractievoorzitter S. Swane (de grootste partij in Maarssen) zouden staan, voedde de irritaties van Bouma. Alleen oppositiepartij GroenLinks weigert volgens Bouma ‘achter het bevlekte vaandel van Swane aan te lopen’. De fractieleider van het CDA, D. Yska, betreurde het incident. ,,Het is jammer dat erop deze wijze een tirade richting de politiek geuit wordt die zijn weerga niet kent. Het is bovendien volstrekt in strijd met de feiten".