Make your own free website on Tripod.com

    

 

Ruim vijfhonderd woningen op Maarsser Brug-locaties

26-10-1999 12:37:00

Maarssen brengt ambitieus bouwplan

Van een onzer verslaggevers

MAARSSEN Ruim vijfhonderd woningen, een aantrekkelijker stationsplein met nieuwe bedrijven, een nieuwe fiets-/voetgangersverbinding vanaf de Maarsser Brug richting station en behoud van een aantal speel- en sportvoorzieningen. Dat zijn de belangrijkste elementen uit de ambitieuze plannen die Maarssen heeft met de omgeving van de Maarsser Brug.

Aan de kant van Maarssen-dorp gaat het om de ontwikkeling van de Stationsweg-Zuid (circa 220 woningen gepland) en de Friezenbuurt-Noord (circa 140 woningen). Aan de zijde van Maarssenbroek betreft het de bouw van circa 150 woningen bij de Busdijk en het vestigen van bedrijven en kantoren in de omgeving van het station.

De gemeente is voor de realisering van de plannen een samenwerking aangegaan met enkele projectontwikkelaars, waaronder Ballast Nedam en maatschap De Wolfshoek. Financieel heeft de gemeente al overeenstemming bereikt met de ontwikkelaars, die zijn verenigd in de Maatschap Maarser Brug-locaties (MMB).

Morgen spreekt de commissie ruimtelijke ordening zich uit over de samenwerkingsovereenkomst.

De inwoners van Maarssen krijgen, verspreid over deze week, een speciale informatiekrant over de plannen in de bus. Die inwoners zullen het de politiek morgen niet makkelijk maken. Maandag, tijdens de commissievergadering ruimtelijke ordening, kwam het onderwerp ook al aan de orde en werd duidelijk dat de plannen op veel bezwaren stuiten bij de bevolking. De bewoners kondigden aan morgen hun stem te laten horen.

Maarssen discussieert al jaren over de invulling van de zogeheten Maarsser Brug-locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Rond 1995 werd duidelijk dat de Nederlandse Spoorwegen het voornemen hadden het spoortraject Amsterdam-Utrecht te verdubbelen en dat er een nieuw station zou komen. Dat bracht de Maarssense bouwplannen, waarover een eerder college struikelde, in een stroomversnelling.

De gemeente heeft gekozen voor hoogwaardige woonbuurten in de Stationsweg-Zuid, de Friezenbuurt-Noord en de Busdijklocatie. Water, groen en ruimte zijn sleutelwoorden en de woonwijken zullen volgens de plannen qua uiterlijk en sfeer aansluiten bij de bestaande bebouwing. De straten van de Busdijklocatie krijgen de vorm van hofjes, de Busdijk zelf maakt plaats voor een fietsroute.

In de buurten ten noorden van het kanaal moeten appartemententorentjes verrijzen met uitzicht over het water. De woningen hier komen haaks ten opzichte van het kanaal te liggen. Langs de Verbindingsweg staan woningen gepland die als 'scherm' dienst doen om het geluid van de Verbindingsweg uit het binnengebied te weren.

Dichtbij de huidige Friezenbuurt wordt een trapveld aangelegd en op de knoop tussen de Stationsweg-Zuid en de Friezenbuurt-Noord krijgt, onder de brug, de skatebaan een plek. Bij de huidige stationsweg komt een tennisveld te liggen. De gemeente besteedt veel aandacht aan het maken van een ontwerp dat sociaal veilig is.