Make your own free website on Tripod.com
[kop_to_include.htm]
[uitdepers/menu_to_include.htm]

 

08-11-1999 11:25:00

Maarssen vertrouwt politiek niet

Van een onzer verslaggevers

Maarssen - Een groot deel van de Maarssense bevolking heeft het vertrouwen in de politiek verloren en er zal veel moeten gebeuren voordat dat vertrouwen weer enigszins is hersteld. Die conclusie kon zaterdag getrokken worden na een massaal bezocht debat in sociaal-cultureel-centrum 't Zand.

Veertien bewoners- en belangenverenigingen hadden de handen ineengeslagen voor het organiseren van een debat waarin twee met elkaar samenhangende onderwerpen werden behandeld: de verhouding tussen politiek en burgers en het bouwbeleid van de gemeente.

Heikele kwesties in Maarssen, want het bouwbeleid heeft de afgelopen weken veel kwaad bloed gezet onder de bevolking. Bewoners vinden dat de Vechtgemeente te veel 'versteent', met name straks op de Hoge Brug-lokaties waar ruim vijfhonderd woningen zijn gepland, en dat de gemeente niet luistert naar bezwaren tegen die verstening. Dat heeft geleid tot een diepe vertrouwenscrisis. Hoe diep die crisis is werd tijdens het debat misschien wel het best geÔllustreerd door die ene tevreden Maarssenaar die aan het woord kwam. Hij verleidde discussieleider professor A. Duning tot de opmerking: "U bent tevreden? Dan bent u verdwaald."

De politiek was in ruime mate in 't Zand vertegenwoordigd. Burgemeester Schouwenaar stak als bestuurder de hand in eigen boezem. De gemeente slaagt er onvoldoende in goed te luisteren en zaken uit te leggen, zei hij. "Met vallen en opstaan wordt gepoogd vorm te geven aan goede communicatie door hoor en wederhoor." Anderzijds vertalen de burgers het 'niet kunnen' van de gemeente vaak ten onrechte als 'niet willen'. Er zijn meer belangen dan alleen de belangen van bewoners die tegen een bouwplan zijn, betoogde Schouwenaar: "Er zijn ook stedenbouwkundige, financiŽle en volkshuisvestingsbelangen. Democratie is daarbij het minst slechte systeem om knopen door te hakken."

Bij het beantwoorden van de vraag hoe het allemaal zover heeft kunnen komen, luchtten diverse aanwezigen hun hart. De politiek manipuleert, komt beloftes over inspraak niet na en is arrogant. Die politiek bestrijdt dat, met name waar het gaat om het ontbreken van integriteit.

Ook professor Dunning ging het te ver iemand de zwarte piet toe te schuiven. "Het kan niet zo zijn dat de bewoners van Maarssen alleen maar boos zijn en dat de gemeente alleen maar doof is. Die doofheid kan ik me voorstellen, maar het is geen chronische aandoening. De inwoners dienen ook luider te praten." Hij pleitte ervoor vaker een soort volksvergadering te houden als eerste stap naar herstel van het vertrouwen."