Make your own free website on Tripod.com

    

 

21-12-1999

Maarssen verkoopt grond toch aan bouwer Van Willigen

Van onze correspondente

Maarssen - De Maarssense politiek gaat toch in zee met aannemer Van Willigen, die de drie woningbouwlocaties in Maarssen-dorp voor zijn rekening zal nemen. De gemeenteraad liet gisteravond daarbij het onlangs uitgebrachte bod van twee Maarssense ondernemers, van 5,2 miljoen links liggen.

Het nieuwe bod van de twee plaatselijke aannemers J. van Oostrurn en A. van den Engel zou de planschade niet dekken. Wanneer de gemeente in zee gaat met Van Oostrum en Van den Engel kan de gemeente vanwege de reeds gesloten koopovereenkomst met Van Willigen daarnaast rekenen op een forse schadeclaim. Bovendien zou de gemeente bij beroep op de ontbindende voorwaarde nog een jaar moeten wachten met volgende acties wanneer zij met een andere ontwikkelaar verder gaat. Dat blijkt uit het juridisch advies dat de gemeente Maarssen ingewonnen heeft.
Vorige week schoof de commissie ruimelijke ordening de verkoop van de gronden voor zich uit tot de raadsvergadering nadat Van Oostrum en Van den Engel een bod van 5,2 miljoen op de drie woningbouwlocaties in Maarssen-dorp uitbrachten. Dat was een miljoen meer dan projectontwikkelaar Van Willigen bood. Met hem ging de gemeente Maarssen reeds in maart dit jaar akkoord zonder andere kopers te horen. De commissie besloot, op initiatief van de VVD, de Maarssense aannemers vier dagen de tijd te geven om hun bod in een plan nader uit te werken. Mede nadat Van den Engel zich hardop had afgevraagd waarom de gemeente Maarssen de drie locaties zonder enige concurrentie aan Van Willigen verkocht. Gisterenavond ging de raad alsnog akkoord met de verkoop aan Van Willigen. VVD-fractievoorzitter S. Swane liet gisteren al weten dat de twee plaatselijke ondernemers weinig kans zouden maken en zette dat gisterenavond kracht bij. "In hun plan is geen planschade opgenomen dus die één miljoen extra is niet zo hard als dat het lijkt. En nog een jaar wachten is geen optie, want dan zou het hele gelopen traject voor niets zijn geweest."

De PvdA, Maarssen 2000 en D66 en het CDA gaven tevens hun goedkeuring voor de verkoop. GroenLinks ging fel in tegen het gevolgde beleid rond de verkoop van de zogenoemde drie inbreilocaties. Fractievoorzitter P. Schröder wilde in eerste instantie een motie van wantrouwen indienen tegen het hele college wanneer overgegaan zou worden tot de verkoop, maar zag daar in later stadium toch vanaf. Schröder stelde vervolgens voor de verkoop een maand uit te stellen "om meer ruimte te creëren voor nader onderzoek" Fractievoorzitter RPG/SGP/GPV, J. Boogerd, sloot zich bij dat voorstel aan dat echter na stemming niet aangenomen is.