Make your own free website on Tripod.com

    

 

21-12-1999

Tweede debat Maarssen maakt kans

Van onze correspondente
Maarssen - De meeste fracties in de Maarssense politiek zijn bereid tot een tweede publiek debat met de bevolking over het bouwbeleid van de gemeente.

Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering waarin de raad akkoord ging met het stuk 'Notities voor morgen'  van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Die notitie, waarin wordt gesproken over mogelijke woningbouwlocaties, vormde aanleiding voor de gezamelijke Maarssense bewonersverenigingen aan te dringen op een debat in januari 2000. De verenigingen, die pleiten voor minder woningbouw, hebben zelf  een notitie gemaakt als discussiestuk.

De meeste fracties ondersteunden het initiatief. Over datum en inhoud lopen de meningen echter nog uiteen. Wethouder J. Ramaker wilde meer tijd om met goede elementen voor de discussie met de bevolking te komen. Een eerder georganiseerd publiek debat over de ontwikkelingen rond de Maarsserbruglocaties en de communicatie met de gemeente trok veel bezoekers.