Make your own free website on Tripod.com

    

 

22-12-1999

Maarssen bekijkt nieuwbouwplannen voor Bruglocaties

Van een onzer verslaggevers

MAARSSEN ľ Een nuancering in de mening of een juist meer kritische blik. De informatie tijdens de inloopbijeenkomst gisteren over de Maarsser Bruglocaties, die door zo'n zeventig mensen bezocht is, zorgde voor verschillende reacties bij de bezoekers.

Onlangs is de inspraakronde gestart voor het voorontwerp-bestemmingsplan over de plannen rondom de Maarsser Bruglocaties. In het kader daarvan was er gisteren een informatieavond, waarbij de ge´nteresseerden het voorontwerp-bestemmingsplan konden inzien en voor het eerst een maquette van de hele situatie te zien kregen.

Vooral over het laatste waren de bezoekers wel te spreken. Of ze het nou eens waren met het plan of niet. De maquette trok dan ook de meeste aandacht van de mensen naast de informatieborden en de diapresentatie die informatie gaven over zaken als groenvoorziening, woningtypes, geluid en boomsoorten.

De verkleinde uitvoering van het plan bracht bij een aantal mensen meer duidelijkheid over de invulling van het gebied. Aan de andere kant gaf het meer kijk op de details, wat weer aanleiding vormde voor nieuwe vragen over breedtes van fietspaden, lengtes van tuinen, hoogtes van huizen en de verkeersontsluiting.

De voorzitter van de Friezenbuurtcommissie, H. van Tienhoven, blijft angst houden dat het toekomstige verkeer dat over de Hoge Brug rijdt, zijn wijk als sluiproute zal gaan gebruiken. "Ik vraag me af hoe ze dat willen gaan regelen, het staat nu al elke dag vast. Zonder stoplichten komen ze de Verbindingsweg nooit op, dus zullen ze langs onze straat rijden om er toch op te komen."

Bewoner A. Gerritsen van de dorpse wijk de Rijzende Man was wel te spreken over de plannen. "Op die plaatsen rond Bisonspoor en achter de Stationsweg lijkt het nu wel een vuilnisbelt, allemaal wildgroei van planten. Het is goed dat ze het nu eens mooi gaan maken."

Een afvaardiging van de vereniging voor Groepswonen voor ouderen toonde tevens interesse is een aantal woningen, waar zij graag groepswonen voor ouderen gerealiseerd zou zien. Donderdag is de eerste avond met spreekuren rond de plannen Maarsser Brug. Ge´nteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij het informatiepunt.