Make your own free website on Tripod.com

    

 

20-01-2000

Gemeente gaat toch door met brandweerkazerne aan de Straatweg

Maarssen - De meerderheid van de politiek is nog altijd voor de Straatweg als nieuwe locatie voor de brandweerkazerne. Dat bleek tijdens de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, ABZ. Het opknappen van het oude gebouw aan de Gaslaan kost zeker 3,6 miljoen gulden. Nieuwbouw kan voor ongeveer 6 miljoen gulden. De bewoners van de Straatweg zijn fel tegen de komst van een kazerne voor de deur. In een brief uit 1997 had het toenmalige Collega gezegd dat bouw onderaan het talud maatschappelijk onaanvaardbaar is. Voor het CDA wooog dat erg zwaar. 'De Straatweg is alleen aanvaardbaar als andere mogelijkheden niet kunnen', meende CDA-fractievoorzitter D. Yksa. Ook GroenLinks en RPF/SGP/GPV zijn tegen. 'De ecologische waarde van het stuk groen weegt zwaarder', was voor GL-fractievoorzitter P. Schröder nog een extra argument.

Voorstanders
'De beste plaats is altijd elders', hield PvdA-fractievoorzitter E. van Esterik de tegenstanders voor. 'Paraatheid en uitruktijden zijn voor ons belangrijker. Ook moeten we de kosten beperkt houden. De Straatweg is voor ons nog steeds een goede keuze.' De grond onderaan de vork van het talud is al van de Gemeente. Elder bouwen kost al gauw 3 miljoen meer. Volgens de bewoners is die rekenmethode verkeerd en moet ook de grondprijs in het kostenplaatje worden meegenomen. Ook betwijfelt woordvoerder E. Bokma of het de vrijwilligers van de brandweer nu zoveel uitmaakt of het nieuwe onderkomen nu in Maarssenbroek of het Dorp staat: 'Op termijn krijgen we toch een beroepsbrandweer en die wonen misschien allemaal wel in Maarssenbroek.' De voorkeur van de bewoners van de Straatweg gaat uit naar de locatie Wolfshoek. De meerderheid van de politiek bleek niet gevoelig voor die argumentatie. 'Financieel en maatschappelijk is Maarssen gebaat bij de Straatweg', aldus M2000-fractievoorzitter B. van der Wouden, die het maatschappelijk onaanvaardbaar van toen nu niet meer vindt gelden. Het gaat nu om een kleinere kazerne dan destijds en ook wordt de Straatweg autoluw omdat het verkeer in de toekomst bovenlangs de Hoge Brug wordt geleid. VVD-fractievoorzitter S. Swane waarschuwde nog dat mocht onverhoopt de brandweerkazerne toch elders, op een duurdere locatie, mocht komen, dat de bewoners het verkeersarm maken van de Straatweg dan wel kunnen vergeten. 'Dan gaat dat geld naar de extra kosten van de nieuwe brandweerkazerne.' Burgemeester Schouwenaar kan dus verder gaan met het onderzoek van de bouw van een nieuwe kazerne op de Straatweg.