Make your own free website on Tripod.com

    

 

10-02-2000

Ingezonden

Opheffing Wijkcommissie Kamelenspoor

Maarssen - Het bestuur van de wijkcommissie 'Het Kameeltje', die de belangen van de wijk Kamelenspoor in Maarssenbroek de afgelopen jaren behartigde, heeft besloten zichzelf op te heffen. Vier van de vijf bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen, na respectievelijk 15, 9, 6 en 2 jaar als vrijwilliger actief geweest te zijn voor de wijk Kamelenspoor. In deze periode is in de wijk zeer veel verbeterd en heeft deze een positieve metamorfose ondergaan. Kamelenspoor was ooit een 'probleemwijk', maar is nu de wijk met de laagste criminaliteitscijfers van Maarssen. Zo heeft het Werkverband Waterbeheer Kamelenspoor - Pauwenkamp de onnatuurlijke oevers van de singels om weten te toveren in ecologische oevers, is in het midden van de wijk samen met de omwonenden een vlindertuin aangelegd en was de wijkcommissie betrokken bij de huizenverkoop door de woningbouwverenigingen aan de huurders. De laatste jaren is het echter steeds moeilijker gebleken de nuttige aspecten van het vrijwilligerswerk met de aangename aspecten te combineren. De redenen hiervoor zijn onder andere de blijvende slechte communicatie en samenwerking met de gemeente Maarssen en de geringe participatie vanuit de wijk.

De wijkcommissie-leden vinden dat 'hun werk' erop zit; wie neemt het stokje over?
René Huigen, secretaris,
tel. overdag (033)4482578.