Make your own free website on Tripod.com

    

 

02-03-2000

Nieuwe brandweerkazerne valt duurder uit

Maarssen - De bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Straatweg in maarssen komt uit op zeker 8,3 miljoen. De politiek, de brandweer en ook omwonenden buigen zich over het laatste ontwerp, dat nu op tafel ligt. Drie eerdere varianten vielen nog duurder en groter uit. Het College wil een nieuw onderkomen omdat het opknappen van de huidige accommodatie aan de gaslaan ook een kostbare zaak is. In het eerste idee van de VVD-fractievoorzitter S. Swane dacht hij nog klaar te zijn voor een bedrag van rond de 6 miljoen.

'We hebben iedereen vorige maand op de hoogte gesteld van het plan en gevraagd om kritiek en opmerkingen in te brengen', aldus Burgemeester Schouwenaar, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. "Het plan ligt nu bij de fracties en die moeten oordelen." De heer Schouwenaar verwacht dat het verwerken van alle reacties enige tijd zal nemen. Pas in april of mei de nieuwe brandweerkazerne op de agenda van de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. Ook de op- en aanmerkingen en de alternatieven van de bewoners van de Straatweg, die tegen de komst van de kazerne zijn, worden meegewogen. 'Dat moet je serieus nemen en dat is een tijdrovende zaak', aldus de burgemeester, die alleen een goed en kant-en-klaar voorstel ter bespreking wil brengen om niet voor verrassingen te staan. De vrijwilligers van de Maarssense brandweer hebben nogmaals heel duidelijk te kennen gegeven dat een locatie aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onbespreekbaar is. Al eerder dreigde het personeel op te stappen bij een verhuizing naar de Broekse kant. 'Op dit moment is de stand van zaken zo, dat het college nog steeds uitgaat van de locatie onder het talud bij de Straatweg', laat de burgemeester weten.

De Straatwegbewoners blijven onveranderd tegen. Destijds is hun zwart op wit beloofd door de toenmalige burgemeester Feitsma dat op het stukje groen onder aan de vork van de Verbindingsweg nooit gebouwd zal worden. De argumenten van de gemeente dat de situatie nu veranderd is en dat de Straatweg profiteert doordat ander verkeer wordt omgeleid, slaan niet aan bij de 20 huishoudens. De VVD-fractievoorzitter Swane liet al weten dat als de brandweer daar onverhoopt niet komt, de Straatweg ook niet autoluw wordt. Bewonerswoordvoerder E. Bokma denkt dat de nieuwe kazerne toch duurder gaat uitvallen, ook omdat de smalle  locatie bij het talud aangepast en specifiek bouwen vereist met extra kosten. 'Destijds was deze plek mede gekozen op financiele gronden omdat de grond van de gemeente is. Op een andere plaats kun je makkelijker bouwen en dat bespaart weer geld, dus kan de kazerne met meer rendement gebouwd worden. Minder kosten omdat het geld niet opgaat aan alleen bouwtechnische aspecten. Wij willen graag dat het hele plaatje met de totaalbedragen met elkaar vergeleken wordt. Dus niet alleen de grondprijs. Dat is eerlijker. Ook voor de gemeenteraad. De grond van het talud heeft ook een economische waarde vinden wij als bewoners.' De worst van het autoluw maken die wordt voorgehouden is ook maar betrekkelijk, want in de nieuwe schets van de kazerne blijft er maar weinig over van de Straatweg, die dus automatisch zonder extra investeringen al auto-onvriebdelijk wordt. De Straatwegbewoners zullen in ieder geval alle procedurele en juridische middelen gebruiken om de komst van de nieuwe brandweergarage voor hun deur tegen te gaan