Make your own free website on Tripod.com

    

 

20-04-2000

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Maarssen-Zuid

De bestemmingsplannen Maarssen-Zuid en Oud Zuilen zijn aan herziening toe. In 1998 is de gemeente Maarssen gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe bestemmingsplan Maarssen-Zuid. Het plangebied wordt begrensd door de Zuilense Ring (NRU), de gemeentegrens met Utrecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het dorp Oud Zuilen, dat voorheen binnen het bestemmingsplan Oud Zuilen viel, valt nu binnen het plangebied Maarssen-Zuid Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard en geeft naast een adequate regeling voor de huidige functies en waarden ook gevolg aan nieuw beleid en ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingsplan heeft een sterk integraal karakter.

Inloopavond
Op woensdag 26 april 2000 is er een inloopavond in het kerkje aan de Dorpsstraat 10 te Oud Zuilen. Tijdens deze inloop-avond kunt u informatie krijgen over het voorontwerp-bestemmingsplan. U bent welkom tussen 18.00 tot 21.00 uur. Op. deze avond zijn ook inspraakformulieren beschikbaar om schriftelijk te reageren.

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan Maarssen-Zuid ligt van 25april tot dinsdag 23mei 2000 ter inzage in het informatiecentrum. Het informatiecentrum is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdag 11 mei en 18 mei is het ook mogelijk het plan tot 20.00 uur in te zien.
Tijdens deze periode kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan het gemeentebestuur van Maarssen. Postbus 11, 3600 AA Maarssen. lnspraakformulieren zijn in het informatiecentrum aanwezig.