Make your own free website on Tripod.com

    

 

25-11-1999

Gemeente trekt belofte groen houden in

Bewoners Straatweg willen groen niet ruilen tegen sirenes en zwaailichten

Maarssen - De komst van de nieuwe brandweer is zeer slecht gevallen bij de bewoners van de Straatweg. De gemeente wil het drie verdiepingen hoge gebouw plaatsen onderaan het talud, in de vork van de twee op- en afritten van de Verbindingsweg. Langs dat gedeelte van de Straatweg liggen ongeveer 25 woningen.

"U gaat er op achteruit met het uitzicht", was de boodschap van burgemeester Schouwenaar, die er op de informatieavond in de huidige brandweerkazerne geen doekjes om wond. "Het is zeker dat de nieuwe kazerne daar komt." Voor een deel van de bewoners was dat aanleiding om voortijdig op te stappen. De mededeling dat er zeker planschade zal worden uitgekeerd kon de woede en verbazing bij de Straatwegbewoners niet wegnemen. Zwart op wit tonen de bewoners aan dat twee jaar geleden de gemeente bij monde van de toenmalige burgemeester Feitsma heeft beloofd dat de helling van het talud en directe omgeving groen zou blijven. "Maatschappelijk onaanvaardbaar als daar gebouwd zou worden", schreef de gemeente in een brief aan de Straatweg. "Dat schept verplichtingen, maar geen rechten. Nu zit er een andere gemeenteraad en nemen we andere beslissingen", motiveert burgemeester Schouwenaar de koerswijziging. Voor de bewoners is de redenering onverteerbaar. "Dit is nu zwalkend beleid. Schande dat de gemeente nu ineens anders denkt", was een reactie na afloop.

Burgemeester Schouwenaar erkent volmondig dat financiŽle belangen ook een grote rol spelen bij de keuze voor de locatie. "Dit is grond van de gemeente en dus gratis. Elders (Roeleveld en Wolfshoek) is de gemeente zeker 3 miljoen gulden meer kwijt om grond aan te kopen. Bovendien is het ook een zeer schikte locatie." Een plaats in Maarssenbroek is onbespreekbaar voor de vrijwilligers, de ruggengraat van de brandweer, die vooral in het Dorp werken. Op de nieuwe locatie verbetert ook de uitruktijd. De vrijwilligers zijn sneller in de kazerne. Ook Maarssenbroek is sneller bereikbaar en vooral voor de achterste wijken Zwanenkamp en Valkenkamp moet dat een geruststelling zijn. Het nieuwe brandweeronderkomen gaat 7 miljoen gulden kosten. Opknappen van de locatie Gaslaan kost zeker 3,6 miljoen gulden en daarom heeft de gemeenteraad tot nieuwbouw besloten. "En dat gebeurt zo snel mogelijk, maar een precieze datum kan ik nog niet geven", aldus burgemeester Schouwenaar. De bedoeling is dat ook de ambulances van de GGD onderdak krijgen in de nieuwe kazerne van de brandweer, die 320 keer per jaar uitrukt.
Het overgrote deel van de meldingen wordt afgedaan door de eerste uitruk, die van bovenaf rechtstreeks de Verbindingsweg oprijden. Zijn er meer voertuigen nodig, dan gaan de deuren aan de Straatweg open om de wagens uit te laten rukken. Dat een brandweer met sirenes en zwaailichten niet onopgemerkt uitrijden is voor burgemeester Schouwenaar ook duidelijk, maar daar staat volgens hem tegenover dat het deel van de Straatweg autoluw wordt gemaakt met alle voordelen voor de direct aanwonenden.