Make your own free website on Tripod.com

    

 

2-12-1999

Internetsite van bezorgde bewoners

Veel vragen over Maarsser Bruglocatie

Maarssen - De drie informele bijeenkomsten van de gemeente met de omwonenden van de Maarsser Bruglocatie en andere ge´nteresseerden leverden vooral veel vragen op. Veel betrokkenen zijn nog altijd tegen ontwikkeling van de weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal, maar lijken zich bij het onvermijdelijke neer te leggen.

De wijken rond het woningbouwproject van 230 miljoen gulden willen vooral veel informatie en meepraten om het effect van de plannen zo min mogelijk te voelen. "Het was een koele start, maar van beide kanten is er nu meer inzicht in wat de plannen en wensen zijn", aldus gemeentevoorlichter S.de Vries. "Het College kan daar rekening mee houden met het aanpassen van het plan. Ook de omwonenden hebben nu meer zicht op de gevolgen van hun wensen."

De deelnemers aan de bijeenkomsten uit zowel het Dorp als Broek hebben al te kennen gegeven dat een uitnodiging voor een nieuwe bespreekronde welkom is. De meeste vragen gingen over de mogelijke geluidsoverlast, hoe er gebouwd wordt en ook de gevolgen voor het verkeer. Aan de Dorpse kant komen, verdeeld over twee wijken, enkele honderden woningen, die toch allemaal een of meerdere auto's voor de deur hebben. De druk op de Straatweg en andere wegen zal toenemen. Het College is er nog niet helemaal uit hoe dat wordt aangepakt, maar over twee weken moet meer duidelijk zijn. "Dat zit niet in deze plannen, maar wordt wel tegelijkertijd uitgevoerd", aldus wethouder J. Ramaker (D66) in de Commissie Verkeer. Het College wil tussen de Reizende Man en de Friezenbuurt rotondes aanleggen. Bij de Friezenbuurt zou het Chinese restaurant moeten verdwijnen.

Naast de roep om informatie over de bouwplannen blijven de omwonenden zich zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving. Een groepje Friezenbuurters, vooral uit de Egginkstraat, voert zichtbaar actie. Vorige week stond in de VAR al een foto van het weiland in de Onderdijk dat door de bewoners met rood-witte linten al verkaveld was om aan te geven hoe dicht hun huizen worden benaderd. Ook hingen er spandoeken. Met een luchtballon werd de hoogte van de appartementblokken nagebootst. Niet uitgesloten is dat nog meer acties volgen. De verontruste bewoners hebben inmiddels een intenet-site geopend: http://listen.to/bewonersmaarssen.
"Dat is een site voor alle bewoners in Maarssen. Iedereen kan daar zijn mening op kwijt" aldus Friezenbuurtbewoner Hans Tienhoven vanaf de publieke tribune bij de Commissie RO, waar hij nogmaals duidelijk maakte dat voor zijn straat veel vragen nog onbeantwoord zijn. "De politiek moet die site ook maar goed in de gaten houden om te lezen wat er nu leeft in Maarssen."