Make your own free website on Tripod.com

    

 

23-12-1999

Aanbestedingsbeleid verbeteren

Maarssen gaat toch in zee met Van Willigen

Maarssen - De gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met de verkoop van drie stukjes grond voor de bouw van appartementen aan de Van Willigengroep in Vianen. Alleen GroenLinks en RPF/SGP/GPV waren tegen. De beide oppositiepartijen pleitten voor uitstel om het op het laatste moment binnengekomen bod van de twee lokale bouwers Van den Engel en Van Oostrum & Van Laar op de locaties AriŽnsschool, Grondslag en Tesselschadestraat een betere kans te geven.

De lokale combinatie bood op papier 1 miljoen gulden meer, maar volgens de Collegepartijen was na bestudering niet duidelijk dat het daadwerkelijk meer was dan het oorspronkelijke voorstel. De Van Willigengroep neemt ook de planschade voor haar rekening en voert verder nog verbeteringen in de omgeving uit zoals een extra stoep in de Van Goghstraat. De verkoop levert Maarssen nu ruim 4 miljoen gulden op. Maximaal mogen er in totaal 63 appartementen worden gebouwd. Op details na zijn de bewoners in de omgeving van de AriŽnsschool in meerderheid akkoord en dat geldt ook voor de Tesselschadestraat. De bewoners van de Grondslagwijk zijn tegen en willen nog steeds alleen maar laagbouw.

Ruimte
In de Commissie Ruimtelijke Ordening vorige week hadden VVD, CDA en PvdA nog ruimte overgelaten om van mening te veranderen, maar de onderbouwing van het bod door de twee Maarssense bouwers bleek in hun opgen toch onvoldoende.
M2000 en D66 waren al voor Van Willigen en handhaafden hun standpunt. Wel gaven de Collegepartijen aan dat in de toekomst het aanbestedingstraject moet verbeteren, zodat vanaf het begin duidelijk is hoe de procedure verloopt. Uit het juridisch advies bleek ook dat de gemeente eigenlijk al gebonden was aan de toezeggingen van het College. Verkoop aan een andere partij was pas mogelijk na een jaar zonder een claim van Van Willigen aan de broek te krijgen. Zonder andere bouwbedrijven een kans te geven had het College begin dit jaar al gekozen voor Van Willigen Groep gezien de eerdere ervaringen en de flexibele instelling van de bouwer om aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen.

Kritiek
De hele gang van zaken is bij GroenLinks fors in het verkeerde keelgat geschoten. Fractievoorzitter P. SchrŲder had de procedure uitgevlooid en adviseerde de twee afgewezen bouwers om naar de rechter te stappen. Ook dreigde GroenLinks nog met een motie van wantrouwen tegen het College, maar de partij hield het bij een voorstel om de grondverkoop een maand uit te stellen om alles nog een keer op een rijtje te zetten. Tijdens de vergadering kwam GroenLinks nog met een juridisch advies van de twee lokale bouwers op de proppen, waaruit het tegendeel van het juridisch advies van het College zou blijken. De Coalitiepartijen bleken niet gevoelig voor de informatie en bleven het voorstel van het College steunen. Volgende maand wordt opnieuw met de bewoners gepraat om de laatste details van de bouw van de appartementen te regelen.