Make your own free website on Tripod.com

    

 

23-12-1999

Politiek en inwoners binnenkort in debat

Maarssen - De uitnodiging van de inwoners van Maarssen-Dorp aan de lokale politiek om in debat te gaan over de toekomst van Maarssen is goed ontvangen. De bewoners willen volgende maand al een publieke discussie, maar dat is de politiek nog iets te vroeg.

De gezamelijke bewoners- en belangenverenigingen hebben in de notitie (vorige week uitgebreid in deze krant besproken) Maarssen, Dorp in het Vecht- en Plassengebied een aftrap gegeven om samen met de politiek een richting te kiezen in het volgende millennium. Kern van het betoog: geen stedelijk karakter met beton, maar een ontwikkeling met behoud van het unieke cultuur-historische karakter van het gebied en dat mag best wat kosten, ook voor de inwoners.

Debat
M2000 en GroenLinks namen zonder aanzeling en voorbehoud de handschoen op, zo bleek afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad. "Een debat is altijd goed voor de kwaliteit", sloot RPF/SGP/GPV-fractievoorzitter J. Boogerd aan. D66-er Y. Kemmerling zag graag dat de (bouw)toekomst van Maarssen met onder meer Otterspoor en Neermaten als potentiële locaties wordt opgenomen in de bewonersenquête, die de gemeente twee keer per jaar gaat houden om de mening van de bevolking over belangrijke onderwerpen te peilen. D66 en VVD willen in ieder geval goed voorbereid de discussie ingaan. "Dan moeten we eerst de structuurvisie van de gemeente actualiseren" aldus VVD-fractievoorzitter S. Swane, die wil dat het debat over meer dan alleen bouwen gaat. "Het gaat om de grote samenhang. Ook groen, economie, beheer en de sociale infrastructuur hoeren daarbij. Alles heeft gevolgen voor elkaar." De PvdA, die begin volgend jaar zelf een avond houdt over de wenselijkheid van bouwen in Otterspoor, was nog niet overtuigd van het nut om als politiek al met een standpunt te komen. "Aan de ene kant zijn burgers gebaat bij duidelijkheid, aan de andere kant lijkt het dan of er al een vooringenomen standpunt ligt. Maar duidelijk is dat er een sterke behoefte aan een debat is. Het houdt de burgers bezig." Namens het College liet wethouder J. Ramaker (D66), die de zieke portefeuillehouder G. Gerrietsen (M2000) verving, weten dat een openbare discussiebijeenkomst nog te vroeg komt. "Wat er nu ligt is nog te mager, het College wil zich eerst goed voorbereiden. Laat wel helder zijn dat is nog altijd niet vastgesteld dat er gebouwd gaat worden in Otterspoor en Neermaten. Gun ons de tijd voor de onderliggende stukken gereed te maken." Volgens wethouder J. Ramaker moet Maarssen ook rekening houden met het Rijksbeleid van minister Pronk van Ruimtelijke Ordening, die binnenkort ook plannen presenteert voor de corridor Utrecht - Amsterdam. Volgens betrouwbare bronnen wil het College in deze periode zeker geen beslissing nemen over het bouwwen na 2005, maar dat overlaten aan de volgende gemeenteraad, die in 2002 de 27 zetels gaat bezetten. Het is nog niet bekend of de bewonersgroeperingen het debat alsnog gaan houden of even wachten tot de politiek ook gereed is.