Make your own free website on Tripod.com

    

 

November 1999

Schiereilandje

Ok, we leven in de twintigste eeuw. Misschien is het belangrijkste kenmerk wel de technologische explosie, gepaard gaande met een enorme bevolkingstoename. We leven in een steeds gewelddadiger maatschappij, dat mag duidelijk zijn.

De Friezenbuurt mag zonder te overdrijven een schiereilandje in een massa van industrie, wegen en spoorwegen genoemd worden. Treinen vinden met een gesprekken en televisie overstemmend gedonder hun weg van Amsterdam via Maarssen naar elders en vice versa. Omarmd door een stalen containers producerend bedrijf, een stukje verder een flinke chemische fabriek, en aan de overkant van het Amsterdam Rijnkanaal (waar de binnenvaart regelmatig een haast filevarend schouwspel vormt) het industriegebied Westkanaaldijk. De skyline van onze polder. Want de koeien, ja, sommige zelfs mét hoorns, staan al sinds het uitbreken van de lente gestaag hun gras te malen tussen al deze beschaving. Het frequente vliegverkeer van en naar het ruim dertig kilometer verder gelegen Schiphol kan deze heldinnen niet deren. Evenmin het zeker in de zomermaanden drukke verkeer wat zich een weg zoekt naar Breukelen, zich achter de Friezenbuurt afsplitsend, wijkend naar Maarssenbroek.
Oh ja, de koeien. Zij staan op het weiland tussen de huizen, de wegen en het kanaal. Het stuk groen, is verdeeld over twee ongeveer even grote stukken, waarvan de gemeente Utrecht onlangs de hele oppervlakte in bezit heeft genomen. Hier vinden een voetbalveld en een Halfpipe tezamen met de misschien wel honderd jaar oude fruitbomen beschutting bij de dijk, bij uitstek een ontmoetingsplaats vormend waar de jeugd op skates en flitsende fietsjes zijn vertier zoekt. Die zich, uit gebrek aan alternatief, elders- in de volle bebouwing (waar anders?) gefrustreerd gaat vervelen.
Dus misschien een paar huizen minder om toch nog een beetje dorps te behouden? Misschien geen 20 meter hoge appartementen? De boomgaard en de onderdijk sparen?

Ik heb een paar foto's bijgevoegd, genomen vanuit mijn achtertuin.
Maarten, Burgemeester Egginkstraat