Make your own free website on Tripod.com

    

 

Meningen

Lees over de meningen van bewoners, wijkcies en politiek met betrekking tot de bouwplannen van de gemeente Maarssen en de inspraak.
Wij hebben belangstelling voor uw mening. Stuur ons św mening over de bouwplannen van de gemeente Maarssen en geef aan of uw mening aan deze site toegevoegd mag worden. Ons email-adres is bewonersmaarssen@hotmail.com.


Foto's maquette voorontwerp bestemmingsplan gedeelte Friezenbuurt Noord.

Wilt u reageren? Stuur een email naar bewonersmaarssen@hotmail.com.