Make your own free website on Tripod.com

    

 

Wij hebben belangstelling voor uw mening. Stuur uw mening naar bewonersmaarssen@hotmail.com.


November 1999
Omdat we de nieuwbouw waarschijnlijk niet kunnen tegenhouden

Spelen moet!

Schiereilandje

Open discussie met de raadsleden

Twee varianten

December 1999
Bouwbeleid Bruglocaties

Januari 2000
Inspraakreactie van D. Korf op voorontwerp bestemmingsplan Maarsser bruglocaties