Make your own free website on Tripod.com

    

 

14-01-2000

Maarssense politiek wil kazerne in talud

Van onze correspondente

MAARSSEN Als het aan de coalitiepartijen ligt, zal de nieuwe brandweerkazerne toch in het talud aan de Straatweg komen. VVD, PvdA en Maarssen2000 spraken zich gisteravond tijdens de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) positief hierover uit.

Het CDA wacht nog even met zijn stem totdat is uitgezocht of er geen betere, alternatieven locaties bestaan voor de nieuwe brandweerkazerne. Groenlinks sprak zich negatief uit over de locatie aan de Straatweg wegens ecologische redenen. De kleine christelijke partijen waren tevens tegen wegens een brief van de vorige burgemeester (Feitsma), die drie jaar geleden schriftelijk aan de omwonende liet weten dat er niet gebouwd ging worden 'wegens maatschappelijke onaanvaardbaarheid'. De huidige burgemeester Schouwenaar ziet dat echter niet als reden om de nieuwe brandweerkazerne niet in het talud te laten bouwen.
Bewoners van de Straatweg zijn tegen de komst van een brandweerkazerne voor hun huis en blijven hun afkeuring hierover uitspreken. De gemeente blijft echter bij deze plaats, mede omdat zij eigenaar is van de betreffende grond. Een alternatieve locatie, de Wolfshoek, valt daarmee af. De eigenaar hiervan dhr. H. de Vries, liet gisteren tevens per fax weten niet te denken aan verkoop ten behoeve van een kazerne aangezien hij plannen heeft voor een hotel of woningen.
Bouwmanagementbedrijf Hevo is momenteel bezig met een schets voor de nieuwe kazerne en onderzoekt de kosten, de milieutechnische zaken en de betreffende ruimte. De commissieleden wachten dat onderzoek dat eind deze maand klaar is af alvorens hun definitieve goedkeuring te verlenen. De Maarssense brandweerlieden lieten eerder weten erg tevreden te zijn met de locatie in het talud aan de Straatweg.