Make your own free website on Tripod.com

    

 

08-02-2000

Maarssenaren: gemeente moet luisteren

Van onze correspondente

Maarssen - De gemeente Maarssen moet beter luisteren naar de inwoners. Die conclusie kon al worden getrokken naar aanleiding van de omstreden bouwplannen van de gemeente, maar blijkt nu ook uit de eerste bewonersenquete die de gemeente heeft gehouden.

'Veel burgers denken dat het geen zin heeft om contact op te nemen met het gemeentebestuur, omdat er toch niet naar hun mening zou worden geluisterd,' zegt het rapport waarin alle resultaten verwerkt zijn.
Er waren meer kritische geluiden te horen. Zo is men ontevreden over het afhandelen van klachten en over te lange wachttijden bij de loketten in het gemeentekantoor. De lange wachttijden en de kritiek over privacy in de centrale hal van het gemeentekantoor hoopt de gemeente binnenkort op te lossen aangezien er meer ambenaren zullen bijkomen en de hal een verbouwing zal ondergaan die waarschijnlijk in mei dit jaar af zal zijn. Positieve geluiden waren er ook, onder andere over de klantgerichte wijze van werken van de ambtenaren.
De meerderheid liet ook weten tevreden te zijn over het zwembad Bisonsport. De reacties op de onlangs afgekondigde tijdelijke sluitingen van het zwembad wegens de legionellabacterie, zijn niet in de resultaten verwerkt.
Voor een gemeentelijke internetpagina bleek veel interesse onder de bewoners te zijn evenals voor gesubsidieerd gebruik van energiebesparende voorzieningen.
De enquete is een onderdeel van het collegeprogramma en zal de komende drie jaar een vervolg krijgen. Er is vierhonderdduizend gulden voor het totale onderzoek vrijgemaakt.
Tijdens een informele raadsvergadering zal de politiek zich in combinatie met de notitie over het communicatiebeleid uitspreken over de resultaten van de enquete. In maart praat de commissie algemene en bestuurlijke zaken erover.