Make your own free website on Tripod.com

    

 

16-03-2000

Rekensom bewoners

'Nieuwbouw brandweer nu te duur'

Van een onzer verslaggevers

Maarssen -De bouw van een brandweerkazerne in Maarssen kan enkele miljoenen goedkoper als de ge- meente kiest voor een andere plek dan de Straatweg. Dat beweert de belangenvereniging Straatweg, die een nieuwe prijs heeft laten uitrekenen aan de hand van een bestaande kazerne in Lelystad.

Het voordeel van bouwen op een goedkope plek - het talud aan de Straatweg is eigendom van de gemeente- weegt niet op tegen het nadeel van extra verkeersmaatregelen die miljoenen kosten, denkt de belangenvereniging.
Berekeningen van de gemeente komen uit op 8,3 miljoen gulden, maar volgens woordvoerder T. van der Loo komt daar nog zeker drie miljoen bij voor een verkeerscirculatieplan voor Straatweg en omgeving. "En er komen ook nog planschadevergoedingen bij," zegt hij. "We hebben een nieuwe prijs laten uitrekenen, aan de hand van een bestaande brandweerkazerne in Lelystad, die uiteindelijk op 7,7 milj oen gulden uitkomt. Dat is dan op een andere plek, een vlak stuk grond dat niet van de gemeente is." Volgens Van der Loo is er vooral te bezuinigen op de bouwkosten en het projectmanagement. De belangenvereniging wil echter vooral aantonen dat bouwen op grond die niet van de gemeente is, toch goedkoper kan. Bovendien is daarmee een kazerne voor hun huis te voorkomen. Het beste alternatief is volgens hen: vlak over de Hoge brug in Maarssenbroek. Overigens is die plek voor de vrijwilligers van de brandweer, die met name uit Maarssen-dorp komen, niet aan de orde. De gemeente wil nog niet reageren.
Momenteel worden nog alternatieven en bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. De kwestie wordt vanavond besproken in het politiek overleg.
Het college liet eerder Hevo bouwmanagement uit 's Hertogenbosch drie architecten een ontwerp maken voor een nieuwe kazerne in het talud. Vreemd genoeg vielen al deze drie ontwerpen volgens burgemeester Schouwenaar ruim buiten de ruimtelijke en financiele grenzen die de gemeente opgesteld had in een zogenoemd programma van eisen.
De gemeente beweert alle eisen zorgvuldig bij Hevo neergelegd te hebben. Hevo wil op zijn beurt niets hierover zeggen. Een van de drie architecten, Brouwer uit Rotterdam, zegt echter geen enkele financiele grens meegekregen te hebben bij zijn opdracht. De andere twee architecten wensen niet te reageren richting pers.
Het Maarssense gemeentebestuur gaf alleen de Udense architect Bonnemayer, een van deze drie, een tweede kans om een wel passend ontwerp te maken voor een nieuwe brandweerkazerne. "Dit is een architect met het meeste inzicht en de meeste ervaring in het bouwen van brandweerkazernes. Bovendien duurt het te lang om opnieuw alledrie een ontwerp te laten maken," is de motivatie van de burgemeester hierbij.
Deze nieuwe schets vormt nu de basis van de nieuwe brandweerkazerne. Of hij in het talud past, is nog niet zeker volgens de burgemeester. Hoogstwaarschijnlijk zal er een sloot en een fietspad voor moeten wijken.