Make your own free website on Tripod.com

    

 

20-12-1999

Weinig kans voor aannemers

Maarssen zit vast aan ontwikkelaar

Van een onzer verslaggevers

MAARSSEN De kans dat Maarssen alsnog plaatselijke aannemers kiest voor het bouwen van woningen op drie plekken in het dorp, is erg klein. De gemeente zou in dat geval de eerder gekozen ontwikkelaar, Van Willigen, aan de kant moeten schuiven, en daar lijken juridisch te veel haken en ogen aan te zitten. Vanavond moet de gemeenteraad een besluit nemen over de grondverkoop.

Aannemer J. van Oosterum en A. van den Engel kwamen onlangs met een bod van 5,2 gulden voor het neerzetten van 63 appartementen, een miljoen dan Van Willigen. Een week geleden vroeg Van den Engel zich tijdens de commissievergadering ruimtelijke ordening af waarom de drie locaties zonder enige concurrentie van andere ondernemers verkocht konden worden. Op initiatief van de VVD adviseerde de commissie het college vervolgens de plaatselijke ondernemers alsnog een kans te geven hun bod te onderbouwen. Het college heeft inmiddels juridisch advies gevraagt waaruit blijkt dat de gemeente vanwege de afgesloten verkoopovereenkomst min of meer vast zit aan Van Willigen. Volgens het advies moet de gemeente bij een beroep op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst eerst een jaar wachten voor met een andere ontwikkelaar in zee kan worden gegaan. Mocht de gemeente toch kiezen voor Van Oosterum en Van den Engel, dan kan Van Wiligen met een schadeclaim komen. De juridische adviseur oppert wel de mogelijkheid van het opnieuw onderhandelen met Van Willigen 'teneinde te trachten een hogere koopsom te verkrijgen'.
Van den Engel en Van Oosterum hebben na de commissievergadering van vorige week hun bod nader uitgewerkt. Van den Engel "Met bloed. zweet en tranen is dat gelukt. Op 14 december kregen we het verzoek, de 16e moets de onderbouwing binnen zijn." Van Oosterum: "We hebben geen schetsen kunnen maken en geen architect kunnen inschakelen." Vrijdag hadden we contact met VVD-fractievoorzitter S. Swane, die al liet weten dat ze weinig kans maken. Swane vanochtend: "Uit hun onderbouwing blijkt ook niet dat het bod substantieel hoger is dan dat van Van Willigen. Er ontbreekt namelijk een aantal substantiele zaken, zoals de berekening van mogelijke planschadeclaims. Het is jammer, maar het lijkt me dus geen haalbare kaart."

Onvoldoende tijd
Van Oosterum: "Voor het berekenen van planschade moet je echt bureau inschakelen, en daarvoor was onvoldoende tijd." Van den Engel: "In het contract met Van Willigen staat ook niets over planschade."
De gang van zaken steekt de aannemers, want in het voorjaar lieten ze het college al weten interesse te hebben. Van Oosterum: "De plaatselijke aannemers kunnen bijna nergens meer terecht. In Leidsche Rijn krijg je geen poot aan de grond en Utrecht heeft het binnenstedelijk gebied ook al verkwanseld aan grote projectontwikkelaars. Op langere termijn wordt het voor ons steeds moeilijker."