Make your own free website on Tripod.com

    

 

27-01-2000

Elk jaar breed debat met inwoners

Maarssen gaat anders tegen communicatie aankijken

Maarssen - Het College wil de communicatie met de inwoners verbeteren In Maarssen zijn al de nodige middelen om van gedachten te wisselen met de bevolking, maar nu komt er een voorstel om dat uit te breiden. Als het aan het College ligt komt er jaarlijks een debat met alle inwoners over alle belangrijke zaken in Maarssen. Het College neemt hiermee het idee van de gezamelijke bewonersgroepen over, die vorig jaar in 't Zand een discussiebijeenkomst hielden over het bouwen in Maarssen en dan met name rond de Hoge Brug. Het initiatief kreeg overal lof. Het centrale debat met actuele onderwerpen, dat in oktober moet worden gehouden, zal onder leiding staan van een onpartijdige deskundige. Oplossingen worden niet direct verwacht, maar het College wil vooral in gesprek blijven met de steeds mondiger wordende inwoner. Een ander voorstel is dat wethouders en raadsleden meer en vooral herkenbaarder de wijken ingaan. Reglmatig klinkt het verwijt: "Wij zien u nooit" of "U kent de situatie niet". De wijkbezoeken worden georganiseerd bij actuele onderwerpen. Ook wordt voortaan een keer per jaar alle kernen van de gemeente Maarssen (Dorp, Broek, Tienhoven, Maarsseveen en Oud-Zuilen) bezocht om gewoon van gedachte te wisselen.

Inspraak
Maarssen gaat ook de inspraakverordening aanpassen. Nu zijn er te veel onduidelijkheden en dat wil het College verbeteren. De mogelijkheden om in te spreken bij de Commissie- en Raadsvergaderingen in Maarssen zijn het ruimst in de hele regio. De twee termijnen en het laatste woord voor de publieke tribune blijven gehandhaafd. Nadeel was dat de inspraak soms zoveel tijd in beslag nam dat de vergadertijd in het gedrang kwam. Nu worden enige aanpassingen voorgesteld. Voorafgaande wordt de maximuminspreektijd een half uur en als insprekers in herhaling vallen of de vergadertijd in het nauw komt, kan de voorzitter (wethouder of burgemeester) de sprekers het woord ontnemen. Maandag 31 januari wordt na afloop op informele wijzen, maar wel in het openbaar, door de politiek van gedachten gewisseld over de nieuwe opzet van de communicatie met de burger.