Make your own free website on Tripod.com

    

 

02-03-2000

Kijk op Maarssen

Inbreng omwonenden bouwlokaties

Omwonende die in de werkgroep zitten van de bouwlocaties aan de Vincent van Goghstraat, Tesselschadestraat en Scheapmanstraat zijn samen met de architect, de ontwikkelaar en de projectleider van de gemeente bezig de vormgeving van de bouw verder te ontwikkelen. De inbreng van de omwonenden heeft er toe geleid dat de plannen enigszins zijn aangepast. Deze aanpassingen zijn de plannen, vooral die van de Tesselschadestraat en de Vincent van Goghstraat, alleen maar ten goede gekomen.

Bij het plan aan de Tesselschadestraat is het oorspronkelijke plan gespiegeld waardoor er voor de bestaande woningen meer ruimte ontstaan. Ook is de bovenste laag achter de voorgevel geprojecteerd. Hierdoor wordt het gebouw minder massaal.
De toekomstige bebouwing op het terrein van de voormalige AriŽnsschool heeft een H-vorm gekregen. Verder is het middengedeelte van vier naar drie bouwlagen teruggebracht. Op de kopeinden is de hoogte vier lagen gebleven. De parkeerkelder is ondergronds.
Beide projecten hebben de instemming van de bewoners. Ook de provinciale welstandscommissie is het eens met de ontwerpen.

Met de omwonenden van de Schaepmanstraat wordt nog verder overlegd. De afstand van de woontorentjes tot de bestaande bebouwing is wel naar achteren geplaatst. Ook hier is overigens het parkeren ondergronds geprojecteerd. De welstandscommissie is het eens met dit plan.