Make your own free website on Tripod.com

    

 

25-11-1999

Wel protest Friezenbuurt

Maarssenbroek ligt niet wakker van plannen Hoge Brug

Maarssen - De inwoners van Maarssenbroek maken zich niet druk over de plannen rond de Hoge Brug. Althans, als je af mag gaan op de opkomst van de eerste "bespreekavond" van de gemeente waarvoor de wijkcomités van Antilopespoor en Bisonspoor waren uitgenodigd. Alleen twee bewoners van de Stationsweg, die wilden weten hoe de overkant dacht over de plannen en één Bisonspoorder, die op eigen initiatief kwam, vulden de zolder van Goudestein.

Een belangstellend raadslid, Paul Schroder (GroenLinks) maakten het publiek compleet voor een uitgebreide delegatie van de gemeente, Twijnstra Gudde, en Kuipers Compagnon. "Ik weet niet waarom de bewonerscomite‘s niet zijn gekomen. We hebben ook geen afzeggingen gehad", aldus gemeentevoorlichter S. de Vries op de avond zelf, die vooral bedoeld was om nog eens duidelijk te maken hoe de planologische procedure in elkaar zit en om vragen te beantwoorden. De zitting was onderdeel van het gehele communicatietraject, dat de gemeente en een adviesbureau hebben uitgestippeld.

Brede brug
Het drietal belangstellenden kreeg nu alle gelegenheid om vragen te stellen. De uitleg over de gehele planologische procedure werd voor kennisgeving aangenomen "Ik fiets nog al en ik wil weten hoe gaat dit verder. Wat gaat er met de Hoge Brug gebeuren?" aldus Bisonspoorbewoner P. Hakse. Hij kreeg uitleg over de verbreding van de bestaande Maarsser Brug met aan weerskanten gescheiden stroken voor fietsers (in beide richtingen) en voetgangers. "Dus niet meer die rotbrommers, die nu aan de verkeerde kant rijden", constateerde de enige Bisonspoorder. Ook de toerit naar de Hoge Brug wordt na het afgraven van de Busdijk bij Antilopespoor niet steiler. De Westkanaaldijk wordt wel een stuk moeilijker bereikbaar nu de overweg bij het nieuwe NS-station verdwijnt.
Het is nog maar de vraag of fietsers via de stations-passerelle, die over het spoor gaat, ook aan de kant van de West-Kanaal-dijk naar beneden kunnen. Omfietsen, en via de steile calamiteitenafrit bij de Hoge Brug naar beneden of omhoog is dan nog de enige oplossing. Vooral voor Maarssenbroekse scholieren richting Breukelen kan dit nog een omweg zijn, zeker als ook de andere gelijkvloerse spoorkruisingen verdwijnen als gevolg van de veiligheidseisen van de Hoge Snelheids Lijn. Vanavond heeft de gemeente weer twee bespreekavonden met omwonenden op het programma staat. Nu krijgen de Friezenbuurt, de Stationsweg en andere belangstellenden de kans verduidelijking te vragen. De Dorpse kant van de Maarsser Brug ligt wel wakker van de plannen om woningen in het gebied te bouwen. Als protest en om duidelijk te maken hoe de nieuwbouw ingrijpt in de leefomgeving hebben de bewoners het weiland achter de Egginkstraat alvast "verkaveld".