Make your own free website on Tripod.com

    

 

Wijkcommissie Friezenbuurt

secretariaat:
p/a Burg. Egginkstraat 6
3604 AR Maarssen

Het mooist zou het zijn als er niets gebouwd werd op de Onderdijk. Dit lijkt echter een gepasseerd station. We willen, op een redelijke wijze, ervoor knokken een prettige leefomgeving te behouden.
En daarin betrekken we zowel de huidige Friezenbuurt als de eventuele uitbreiding hierop. En we denken graag mee over de overige inbreidingslocaties.

Onderwerpen in de huidige en eventueel toekomstige situatie die aangepakt dienen te worden:
(in willekeurige volgorde)

 • Parkeren
 • Grondwater
 • Snelheid verkeer in de wijk
 • Speelmogelijkheden voor kinderen
 • Informele ruimte voor jongeren
 • Hondenuitlaatroute
 • Handhaving van een skateboard baan
 • Wandelpad langs het kanaal met bankjes
 • Sportvereniging
 • Ontsluiting wijk
 • Geluidsoverlast
 • Onbekende gevolgen van electromagnetische stralen van radarpalen


de Onderdijk